Potřebuji pomoc

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální či ekonomické násilí mezi blízkými osobami žijícími společně v jedné domácnosti. Dochází k němu opakovaně zpravidla v soukromí, tedy „za zavřenými dveřmi“, mimo kontrolu společnosti. Pro domácí násilí je charakteristické, že intenzita násilných incidentů se stupňuje a role násilné a ohrožené osoby se nemění.

Domácí násilí může ohrožovat v různých životních situacích kohokoliv z nás. V roli oběti se mohou ocitnout ženy i muži. Zvlášť zranitelnou skupinou jsou děti, senioři a lidé s handicapem.

  • Není pro vás domov místem bezpečí?
  • Žijete ve vztahu, kde vám někdo vyhrožuje nebo vás zraňuje?
  • Stalo se vám někdy, že vás někdo blízký uhodil nebo nutil k sexuálním praktikám, se kterými nesouhlasíte?
  • Vynucuje si někdo z vašich blízkých kontrolu nad vším, co děláte?
  • Brání vám někdo z vašich blízkých v kontaktu s ostatními lidmi?
  • Nerespektují vaši blízcí vaše právo na klidné stáří?

Jestliže jste odpověděli ANO na některou z předchozích otázek, neváhejte a vyhledejte pomoc co nejdříve!

Intervenční centrum Brno pro osoby ohrožené domácím násiím provozuje organizace Spondea, z.ú., která je členem Asociace pracovníků intervenčních center ČR (více na www.domaci-nasili.cz). Posláním Spondea je provázení a podpora lidí při zvládání obtížné životní situace.