Co dělat, když

Prozatím nechci nebo nemohu odejít

 • Můžete vyhledat odbornou pomoc anonymně nebo pod smyšleným jménem. Nebudeme se vás na nic vyptávat, jen nabídneme možná východiska a vy se rozhodnete, jak budete postupovat.
 • Zamyslete se, zda je ve vašem okolí člověk, kterému můžete o své situaci říci, aniž by se to dozvěděla osoba, která je vůči vám násilná.
 • Domluvte si s tímto člověkem signál, kterým mu dáte vědět, že jste v ohrožení (např. rozsvícené světlo na určitém místě).
 • Zjistěte, která místa ve vašem bytě jsou bezpečnější než jiná a promyslete si případné únikové cesty.
 • Ukliďte ostré předměty tak, aby nebyly „po ruce“.
 • Snažte se situaci nezhoršit – partnera znáte a nejlépe víte, co ho uklidní a co ho naopak ještě více popudí.
 • Snažte se uchovat důkazy o fyzickém násilí (roztrhané šaty, lékařskou zprávu, vyfoťte modřiny…).

Plánuji bezpečný odchod

 • Násilnou osobu o svých krocích neinformujte.
 • Nachystejte si bezpečnostní balíček s osobními věcmi.
 • Mějte u sebe telefon.
 • Odchod naplánujte na dobu, kdy násilná osoba nebude doma.
 • Zvažte, koho můžete o svých plánech bezpečně informovat a s touto osobou se domluvte, jak vám může být nápomocná.
 • Zjistěte si kontakty na azylové domy a krizová lůžka v místě, kam míříte.
 • Nebojte se v této těžké situaci obrátit na odborníky.

Spolu se mnou žijí v domácnosti děti

 • Vaše děti pravděpodobně tuší, co se v rodině děje.
 • Dobře si rozmyslete, jak budete s dětmi o odchodu mluvit.
 • Pokud nejste přímo v ohrožení života, bez dětí neodcházejte.
 • Jestliže odejdete bez dětí, co nejrychleji násilí nahlaste a pro děti se vraťte za asistence policie.
 • Nachystejte si bezpečnostní balíček a nezapomeňte přibalit léky a hračky pro děti.
 • O odchodu a situaci ve vaší rodině neprodleně informujte místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.
 • Vyhledejte odbornou pomoc pro sebe i pro své děti.

Jsem senior

 • Nikdo nemá právo vám ubližovat nebo vás ponižovat, za chování blízkých nenesete odpovědnost.
 • Chyba není ve vás, ale v tom, kdo se na vás dopouští násilí.
 • Pokud nemůžete nebo nechcete od násilníka v rodině odejít, zvažte, koho ve svém okolí můžete požádat o pomoc (sousedka, pečovatelka, lékař, další příbuzní…).
 • Pokud je to možné, domluvte si signál, podle kterého poznají, že jste v nebezpečí.
 • Když za vámi přijde lékař nebo pečovatelka, chtějte s nimi mluvit o samotě.
 • Pokud si nejste jisti, co podepisujete, nečiňte tak bez porady s někým nezávislým.
 • Své důležité dokumenty se snažte uložit na bezpečné místo.
 • Rozmyslete si, která místa jsou pro vás v bytě bezpečnější než jiná a rozmyslete si také případnou únikovou cestu.
 • Odstraňte ze své blízkosti ostré nebo jinak nebezpečné předměty.
 • Snažte se situaci nezhoršit – svého příbuzného znáte a nejlépe víte, co ho uklidní a co ho naopak ještě více popudí.
 • Snažte se uchovat důkazy o fyzickém násilí (roztrhané šaty, lékařskou zprávu, rozbité věci…).
 • Oznamte to, co se vám děje, policii.
 • Je-li to možné, informujte o své situaci lékaře a požadujte, aby učinil zápis do zdravotní dokumentace.
 • Můžete požádat lékaře nebo pečovatelku, aby o vaší situaci vyrozuměl policii.